Cortese
2015 750 ml 12.00%
48 RON
Rhein Riesling
2016 13,20%
57 RON
Sauvignon Blanc
2015 750 ml 13.00%
43 RON
Sauvignon Blanc
2016 750 ml 13.50%
63 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 12,50%
55 RON
Chardonnay, Pinot Gris, Rhein Riesling, Sauvignon Blanc
2013 750 ml 14.00%
68 RON
Fetească Albă, Riesling Italian, Sauvignon Blanc
2016 750 ml 12.00%
77 RON
Crâmpoșie, Fetească Regală, Sauvignon Blanc
2015 750 ml 13.00%
25 RON
Fetească Albă, Riesling Italian, Sauvignon Blanc
2016 750 ml 12.90%
26 RON
Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc
2015 750 ml 13,00%
37 RON
Moschofilero
2015 750 ml 11.00%
45 RON
Verdejo
2016 750 ml 13.00%
48 RON
Aligoté
2016 750 ml 13.00%
63 RON
Aligoté
2015 750 ml 11.20%
39 RON
Roero Arneis
2015 750 ml 13.00%
66 RON
Fetească Albă
2014 750 ml 13.20%
58 RON
Fetească Albă
2013 750 ml 13.00%
57 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 13.00%
42 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 13.00%
36 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 13.50%
35 RON
Fetească Albă
2014 750 ml 13,50%
32 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 12.50%
23 RON
Fetească Albă
2015 750 ml 12.00%
29 RON