Sauvignon Blanc
2016 750 ml 13.50%
63 RON
Chenin Blanc
2016 750 ml 13.50%
63 RON
Pinotage
2016 750 ml 13.50%
63 RON