Moschofilero
2015 750 ml 11.00%
45 RON
Assyrtiko
2015 750 ml 14.00%
95 RON
Assyrtiko
2016 750 ml 13.00%
90 RON
Assyrtiko
2015 750 ml 13.00%
79 RON
Malagousia
2016 750 ml 13,5%
71 RON
Assyrtiko, Sauvignon Blanc
2016 750 ml 13,50%
64 RON
Assyrtiko, Semillon
2015 750 ml 14.50%
95 RON
Assyrtiko, Sauvignon Blanc
2016 750 ml 13.00%
59 RON
Chardonnay
2015 750 ml 13.50%
63 RON
Savatiano
2016 750 ml 12.50%
38 RON
Assyrtiko, Sauvignon Blanc
2016 750 ml 13.00%
56 RON
Moschofilero
2016 750 ml 13.00%
49 RON
Cabernet Sauvignon, Merlot
2014 750 ml 14.0%
80 RON
Merlot, Syrah, Xinomavro
2014 750 ml 13.00%
37 RON
Agiorgitiko, Syrah
2012 750 ml 14.0%
69 RON
Agiorgitiko
2013 750 ml 14.00%
51 RON
Xinomavro
2011 750 ml 13.50%
74 RON
Kotsifali, Mantilaria
2015 750 ml 11.50%
23 RON
Agiorgitiko
2011 750 ml 13.00%
42 RON
necunoscut
2011 750 ml 14.50%
93 RON
Agiorgitiko, Cabernet Sauvignon, Merlot
2013 750 ml 14.50%
80 RON
Krassato, Stavroto, Xinomavro
2013 750 ml 13.00%
38 RON